Nếu người

Nếu người con gái xinh đẹp là hố bẫy thì mỗi người đàn ông thông minh đều thích nhảy vào hố bẫy này.

Xem Thêm Tác Giả Edward (Anh)