Nếu ghép được người với mèo

If man could be crossed with the cat, it would improve man but deteriorate the cat.

Nếu ghép được người với mèo, con người sẽ được cải thiện nhưng mèo thì bị giảm giá trị.

Xem Thêm Tác Giả Mark Twain