Nếu có một ngày

Nếu có một ngày, tôi có đủ khả năng cống hiến cho lợi ích công cộng của chúng ta, tôi cho rằng mình sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới.

Xem Thêm Tác Giả Ingres (Pháp)