Nếu bạn tức giận

Đóng góp bởi hoahongthuy

Nếu bạn tức giận thì hãy đếm 10 trước khi nói, còn nếu bạn nổi cơn thịnh nộ thì hãy đếm đến 100.