Nếu bạn thông minh

Nếu bạn thông minh hơn luật sư của bạn, vậy thì bạn đã tìm sai luật sư.

Xem Thêm Tác Giả Peter (Pháp)