Nếu bạn chửi rủa người nào đó

Nếu bạn chửi rủa người nào đó mỗi ngày,chắc chắn bạn giành hạnh phúc và sự sống lâu cho hắn.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Trung Quốc