Nếu ai đùa giỡn với cuộc đời

Nếu ai đùa giỡn với cuộc đời, người đó sẽ không làm xong việc gì cả; ai không làm chủ cuộc đời mình, thì mãi mãi là một nô lệ.

Xem Thêm Tác Giả Goethe (Đức)