Nên che giấu nó đi

Nghèo không phải là điều xấu nhưng tốt hơn là nên che giấu nó đi.

Xem Thêm Tác Giả Brasil