Nào ai có giỏi hơn con kiến

Nào ai có giỏi hơn con kiến, thế mà nó chẳng cần nói một lời nào .

Xem Thêm Tác Giả Benjamin Franklin