Năng lực của một người

Một lần phẫn nộ thực sự có thể thấy toàn bộ năng lực của một người.

Xem Thêm Tác Giả Emerson (Mỹ)