Nạn kẹt xe

Đi học muộn cũng có cái lợi vì nó góp phần làm giảm nạn … kẹt xe.

  • ljk

    hihihi…