Nắm bắt lấy ước mơ

Hãy nhanh chóng nắm bắt lấy ước mơ, vì nếu ước mơ lụi tàn thì cuộc sống sẽ như là một con chim gãy cánh không còn bay được.

Xem Thêm Tác Giả Luôn mỉm cười với cuộc sống