Nấc thang cho bậc anh tài

Cảnh khổ, sự thất bại là một nấc thang cho bậc anh tài, một kho tàng cho người thông minh và là một vực thẳm cho kẻ yếu hèn.

Xem Thêm Tác Giả H. Baizac

  • http://www.facebook.com/hai.nguyentran.169 Hai Nguyentran

    ban thuoc doi tuong nao?????

  • Tuan

    Cảm ơn bạn đã chia sẻ một câu danh ngon rất hay. Tôi sẽ nhớ câu nói này.