Muốn uốn cây cong cho thẳng lại

Muốn uốn cây cong cho thẳng lại

Muốn uốn cây cong cho thẳng lại, ta uốn cong nó theo chiều ngược lại.

Xem Thêm Tác Giả Montaigne