Muốn sang thì bắc cầu kiều

Đóng góp bởi candylove

Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu kính thầy.

Xem thêm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Danh ngôn Thầy cô trên kho tàng danh ngôn