Muốn đo lường cá tính

Muốn đo lường cá tính thực sự của một người, chỉ cần quan sát anh ta thừa nhận những việc anh ta làm khi không có người phát hiện.

Xem Thêm Tác Giả Markle (Anh)