Muốn có tiền

Muốn có tiền thì phải dám vay tiền.

Xem Thêm Tác Giả Ngô Quang Hùng