Muốn cho người đàn bà nói

Muốn cho người đàn bà nói, có hàng ngàn cách khác nhau, nhưng không có cách nào làm họ câm miệng hết.”

Xem Thêm Tác Giả Guillaume Bouchet