Muốn biết người

Muốn biết người phải nghe họ nói.

Xem Thêm Tác Giả Khổng Tử

  • biiiiiii

    câu này của ai?