Mục đích cuộc sống

Khát vọng vươn lên phía trước, đó chính là mục đích cuộc sống.

 

Xem Thêm Tác Giả M. Gooc - ki