Mùa xuân

Mùa xuân là cách bày tỏ của thiên nhiên: “Ta hãy vui chơi”

Spring is nature’s way of saying, “Let’s party!”

Xem Thêm Tác Giả Robin Williams