Mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông

Mùa xuân là cô gái trinh trắng, mùa hè là người mẹ trẻ, mùa thu là người vợ góa chồng, còn mùa đông – bà già.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Ba lan