Một tinh cầu không ánh sáng

Một quả tim không lý tưởng như một tinh cầu không ánh sáng.

Xem Thêm Tác Giả Pascal