Một tấm chân tình

Một tấm chân tình, không thể nói đấy là giả tạo. Tình yêu vĩnh cửu, không thể nói chỉ cần một tấm chân tình.

 

Xem Thêm Tác Giả Tam Mao