Một nhà thơ

Một nhà thơ nhìn thế giới như người đàn ông nhìn người phụ nữ.

Xem Thêm Tác Giả Swift (Anh)