Một người sống đơn độc

Một người sống đơn độc một nơi có thể mất đi, nhưng hai người sống với nhau có thể được cứu.

Xem Thêm Tác Giả Balzac (Pháp)