Một người phụ nữ

Một người phụ nữ toàn diện: Sáng diện, trưa diện, chiều diện, tối diện.