Một người không có nhiệt tình

Một người không có nhiệt tình dâng hiến bản thân, mãi mãi sẽ không làm được việc gì vĩ đại.

Xem Thêm Tác Giả Goethe (Đức)