Một người hiểu mình

Không người nào có thể tự nhiên trưởng thành trên đời này và có một cuộc sống hoàn hảo mà không có ít nhất một người hiểu mình.”

Xem Thêm Tác Giả Paul Tournier