Một người đàn ông

Một người đàn ông càng giàu càng khó cho đàn bà chung tình với mình. Họ đã hành động đúng vì không phải có tiền là muốn gì cũng được.”

Xem Thêm Tác Giả Sacha Guitry