Một người chồng tốt

Một người chồng tốt không bao giờ đi ngủ trước vào buổi đêm và dậy sau vào buổi sáng.

Xem Thêm Tác Giả Balzac (Pháp)