Một người

Một người càng biết giá trị của thời gian, càng cảm thấy đau khổ khi thời gian mất đi.

Xem Thêm Tác Giả Dante (Ý)