Một người

Một người vĩ đại có hai quả tim: một quả tim chảy máu, một quả tim khoan dung.

Xem Thêm Tác Giả Gibran (Libăng)