Một lời không tử tế

Hôm nay trước khi bạn nghĩ về việc nói ra một lời không tử tế – Hãy nghĩ về một ai đó không thể nói được.

Xem Thêm Tác Giả Luôn mỉm cười với cuộc sống