Một đứa trẻ được dạy bảo tốt

Một đứa trẻ được dạy bảo tốt sẽ trở thành người tốt.

Xem Thêm Tác Giả Victor Hugo