Một cuộc hôn nhân tốt

Một cuộc hôn nhân tốt là giữa bà vợ mù và ông chồng điếc.

Xem Thêm Tác Giả Balzac (Pháp)