Một cõi xa lạ

Đàn bà luôn luôn là một cõi xa lạ mà đàn ông không bao giờ hiểu được.

Xem Thêm Tác Giả Coventry Patmore