Miệng

Miệng: ở đàn ông là cửa đi tới tâm hồn, ở đàn bà là lối ra của trái tim.

Xem Thêm Tác Giả Ambrose Bierce