Mất tất cả

Người bị mất sức khỏe là mất rất nhiều, mất bạn bè là mất nhiều hơn, nhưng mất đi lòng can đảm là mất tất cả.

Xem Thêm Tác Giả Luôn mỉm cười với cuộc sống