Mất nhiều hơn

Điều oái oăm là, nếu bạn không muốn liều mất cái gì thì bạn còn mất nhiều hơn.

Xem Thêm Tác Giả Erica Jong

Danh Ngôn Cùng Tác Giả