Mất đi cái quý báu nhất

Mất đi cái quý báu nhất

Bỏ một người bạn trung thành là mất đi cái quý báu nhất trong cuộc sống.

Xem Thêm Tác Giả Sophokles