Mãnh lực

Mãnh lực của sắc đẹp không tự nơi người đàn bà, mà do chính ở sự yếu đuối của những đàn ông ngắm nhìn họ.

Xem Thêm Tác Giả R.P. Joly