Mạnh hơn đàn bà

Ta chỉ có thể mạnh hơn đàn bà với điều kiện phải thực sự đàn ông.

Xem Thêm Tác Giả C.Larcher