Mái ấm gia đình

Dù nó thật tồi tàn đi nữa, nhưng không nơi nào có thể sánh được với mái ấm gia đình.

Xem Thêm Tác Giả J. H. Payne