Má núm đồng tiền

Biết bao người đàn ông, chỉ vì yêu một má núm đồng tiền mà dại dột cưới luôn cả một người đàn bà.

Xem Thêm Tác Giả S. Lailơ