Má đừng gả con xa

Má ơi đừng gả con xa.
Chim kêu vượn hú biết đâu mà lần.
Má ơi đừng gả con gần.
Con qua xúc gạo nhiều lần má la.

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh

  • totainanghn

    trinh hai nang