Luôn nghĩ đến điều tốt đẹp

thanh cong 6

Thành công chỉ đến khi bạn làm việc tận tâm và luôn nghĩ đến điều tốt đẹp.

  • Thanks.trang web rất hữu ích.giúp tôi suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống

    Thanks.trang web rất hữu ích.giúp tôi suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống

  • http://dao Anh

    anh ah!roi moi chuyen se qua. hay co len nhe

  • Trần Thị Hoàng Yến

    Chúc em 1 ngày mới nhé vợ yêu…^^