Luôn luôn hi vọng

Luôn luôn hi vọng

Luôn luôn hi vọng, không bao giờ tuyệt vọng đó  là phẩm chất của con người có tâm hồn lớn.

Xem Thêm Tác Giả G.Flaubert

  • Nguyễn Thủy

    <3