Lúc mới gặp nhau

Lúc mới gặp nhau, người đàn ông nào nói chuyện thật ngọt ngào, thì trong tương lai khi chung sống, người đàn ông ấy là người khó nhất.

Xem Thêm Tác Giả De Stael