Luật thơ có một ma lực

Luật thơ có một ma lực, nó thậm chí sẽ khiến chúng ta tin rằng chúng ta luôn có tình cảm cao thượng.

Xem Thêm Tác Giả Goethe (Đức)